اخبار جشنواره

آخرین رویدادهای فرافرهنگ

منوی اصلی
www.moisrex.rozblog.com

عنوان

www.moisrex.rozblog.com

عنوان

www.moisrex.rozblog.com

عنوان

www.moisrex.rozblog.com

عنوان

عنوان


آغاز جشنواره

ثبت نام در جشنواره با تکمیل یک فرم آغاز می شود. پس از واریز وجه ، اثر خود را ارسال نمایید. پس از داوری ، برگزیدگان علاوه بر تجلیل ، از حمایت های ویژه سازمان برخوردار می شوند

فرافرهنگ